ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ศูนย์คอมพิวเตอร์-ห้องเรียนออนไลน์


– ห้องเรียนออนไลน์ –

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

ITA สถานศึกษา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment)ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวทั้งหมด

อบรมความรู้ทางกฎหมาย ม.4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เข้ารับการอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี ความรุนแรงในครอบครัว และกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ อาคารพรหมรักษา โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา