ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ศูนย์คอมพิวเตอร์-ห้องเรียนออนไลน์


– ห้องเรียนออนไลน์ –

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

ITA สถานศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ปี 2565
(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment)ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด