โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา…ยินดีต้อนรับ…

ประกาศโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาเรื่อง ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
เรื่อง ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๗
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ระบบศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ปี ๒๕๖๖ พิษณุโลก กลุ่ม ๓
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ปี ๒๕๖๖ พิษณุโลก กลุ่ม ๓

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่

คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์-ห้องเรียนออนไลน์


– ห้องเรียนออนไลน์ –

ITA สถานศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ปี 2566
(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment)ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด