งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3] วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวทั้งหมด

สนามสอบโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาอำนวยความสะดวกโดยจัดจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร รร.

เนื่องด้วยในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาเป็นสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ทางโรงเรียนจึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบโดยให้ร้านค้าภายในโรงอาหารของทางโรงเรียนจำหน่ายอาหารให้กับผู้เข้าสอบทั้งอาหารเช้าและอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบและผู้ติดตาม

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน