เปิดให้ผู้ปกครองตรวจสอบเวลาเข้าโรงเรียนรายวันของนักเรียน บุตร หลาน ได้ที่นี้

แชร์ข้อมูล

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เปิดให้ผู้ปกครองตรวจสอบการเข้าโรงเรียนรายวันของนักเรียน บุตร หลาน ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์และเพจของทางโรงเรียนได้แล้ว
https://phws.school-one.com/student_checked/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *