การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนคุณธรรมสร้างสรรค์คนดีให้บ้านเมือง”

แชร์ข้อมูล

สหวิทยาเขตวังจันทน์ ประกอบด้วย ร.ร.จ่านกร้อง, ร.ร. พรหมพิรามวิทยา, ร.ร.วังมะด่านพิทยา, ร.ร.วัดโบสถ์ศึกษา, ร.ร.คันโช้งพิทยาคม และ ร.ร.ดงประคำพิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “โรงเรียนคุณธรรมสร้างสรรค์คนดีให้บ้านเมือง” ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 
  
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *