โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา (โครงการโรงเรียนในโรงงาน)

แชร์ข้อมูล

ครูสาวิตรี บุญส่ง นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา (โครงการโรงเรียนในโรงงาน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินโครงการและเพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้ ความสามารถ ความถนัดของตนเอง พร้อมทั้งเพื่อเปิดโอกาสและแนวทางการพัฒนาสู่อาชีพที่มั่นคง โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 260 คน ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สพม.39

# รูปภาพจาก Facebook : สพม สามเก้า พิษณุโลก อุตรดิตถ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.