สนามสอบโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาอำนวยความสะดวกโดยจัดจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร รร.

แชร์ข้อมูล


เนื่องด้วยในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาเป็นสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ทางโรงเรียนจึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบโดยให้ร้านค้าภายในโรงอาหารของทางโรงเรียนจำหน่ายอาหารให้กับผู้เข้าสอบทั้งอาหารเช้าและอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบและผู้ติดตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.