อบรมความรู้ทางกฎหมาย ม.4

แชร์ข้อมูล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เข้ารับการอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี ความรุนแรงในครอบครัว และกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ อาคารพรหมรักษา โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

    

 

 

 

 

        

       

Leave a Reply

Your email address will not be published.