ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตาจิต 2565

แชร์ข้อมูล

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 คณะดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จัดกิจกรรมมุทิตาคารวะ “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตาจิต 2565” คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ คุณครูชวลิต พรหมพร และคุณครูอุดมศักดิ์ ธีระกาญจน์ และคุณครูขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด คุณครูสุรศักดิ์ สุรชาติพิทักษ์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมพรหมรักษา โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา