แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.อุไร ปัญญาสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการพิจารณาย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

แชร์ข้อมูล

เช้าวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ดร.อุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ขึ้นกล่าวหน้าเสาธงกับนักเรียนทุกคน เนื่องในโอกาสได้รับการพิจารณาย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสนี้ คณะสภานักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาเป็นตัวแทนนักเรียนทุกคน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ณ ลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา