การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

แชร์ข้อมูล

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะดำเนินงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยมี นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เรียนดี 10 อันดับของแต่ละแผนการเรียนในทุกระดับชั้น คณะผู้บริหารมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานของโรงเรียนตลอดจนติดตามการพบปะของครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานพฤติกรรมนักเรียนใน Classroom Meeting