ฝ่ายบริหาร


นางหัทยา   นุกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
โทรศัพท์ : 0-5536-9100, 08-2404-4690