งานแผนงาน

คลิกเพื่อดู สถานะการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2566

คลแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2566
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับงานแผนงาน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2564 – 2566

คลิกเพื่อดาวน์โหลด แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2566
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2566

คลิกเพื่อดาวน์โหลด แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565
– คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565

คลิกเพื่อดาวน์โหลด แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2564
– คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2564

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง