ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

ที่อยู่ : เลขที่ 477 หมู่ที่ 1 ถนนพรหมวิถี ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

โทรศัพท์ : 0-5536-9100, 08-2404-4690
โทรสาร  : 0-5536-9092
อีเมล : turakanpws@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.phws.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/phromphiramwittaya/
แผนที่การเดินทาง