งานสารบรรณ

ดาวน์โหลด เอกสารราชการคำสั่งโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ปี 2566

คลิกเพื่อดาวน์โหลด คําสั่งโครงสร้างการบริหารโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา(แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ 227/2565
คลิกเพื่อดาวน์โหลด คําสั่งโครงสร้างการบริหารโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ที่ 125/2565
คลิกเพื่อดาวน์โหลด คําสั่งโครงสร้างการบริหารโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ที่ 79/2564