ผอ.เขต สพม.พลอต ตรวจเยี่ยม รร.พรหมพิรามวิทยา

แชร์ข้อมูล

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ การดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่ โดยมี นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา