ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมสมัครโครงการจิตอาสาพระราชทาน

แชร์ข้อมูล

วันที่ 4-5 กันยายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เข้าร่วมสมัครโครงการจิตอาสาพระราชทาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *