พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

แชร์ข้อมูล

เช้าวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน 351 คน ร่วมกิจกรรม ณ ลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง และร่วมพัฒนาบริเวณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
หมายเหตุ ภาพถ่ายกิจกรรมทั้งหมด