ข้อตกลงทรงผมของนักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พ.ศ. ๒๕๖๕

แชร์ข้อมูล

ประกาศโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เรื่อง ข้อตกลงทรงผมของนักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามมติที่ประชุมตามที่งานส่งเสริมระเบียบวินัยและแก้ไขความประพฤตินักเรียน โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จัดการประชุมหารือข้อตกลง เรื่องระเบียบทรงผมนักเรียน ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยมี ดร.อุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม ร่วมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมการประชุม