กิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

แชร์ข้อมูล

งานสภานักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา และคณะกรรมการสภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ประพฤติตนเป็นตัวอย่าง มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวันเยาวชนแห่งชาติ ตลอดจนให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นเยาวชนที่ดี มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ และมอบเกียรติบัตรแก่ เยาวชนดีเด่น “Young ทำดีศรี พ.ว.” ณ ลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ในเช้าวันพุธที่ 21 กันยายน 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น