ประกาศกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน

แชร์ข้อมูล

#แจ้งกำหนดการ

📍ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 >>> วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2565

📍เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 >>> วันที่ 31 ตุลาคม 2565