ประกาศกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน

📍ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 >>> วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2565
📍เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 >>> วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ประกาศกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน อ่านข่าวเพิ่มเติม