เปิดให้ผู้ปกครองตรวจสอบเวลาเข้าโรงเรียนรายวันของนักเรียน บุตร หลาน ได้ที่นี้

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เปิดให้ผู้ปกครองตรวจสอบการเข้าโรงเรียนรายวันของนักเรียน บุตร หลาน ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์และเพจของทางโรงเรียนได้แล้ว https://phws.school-one.com/student_checked/

อ่านข่าวเพิ่มเติม

โปรดคลิก :: เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางานทำ

โปรดคลิก ::  เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางานทำ  โปรดคลิก ::  เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ระบบส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางานทำ

อ่านข่าวเพิ่มเติม