ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤตินักเรียน

ระเบียบโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ว่าด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารระเบียบโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาว่าด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2560 (PDF)

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤตินักเรียน อ่านข่าวเพิ่มเติม

ตารางสอนเสริมโอเน็ต ระดับชั้น ม.3, ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2562

ตารางสอนเสริมโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 ตารางสอนเสริมโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอนเสริมโอเน็ต ระดับชั้น ม.3, ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2562 อ่านข่าวเพิ่มเติม

ตารางเรียน(สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางเรียน(สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางเรียน(สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

ตารางเรียน(สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 อ่านข่าวเพิ่มเติม