รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID – 19) โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

แชร์ข้อมูล

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID – 19) โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ชื่อผู้ประเมิน นายสกุล จันที ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ปีการศึกษา 2564