กิจกรรมถวายเทียนพรรรษา วัดใหม่พรหมพิราม

แชร์ข้อมูล

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ จันทร์เกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ณ วัดใหม่พรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่มีพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา และปลูกฝังให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดี และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา และมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คลิก เพื่อดูภาพกิจกรรม…