“กิจกรรมธรรมะสัญจรเติมปัญญาสู่สังคม” โดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แชร์ข้อมูล

“กิจกรรมธรรมะสัญจรเติมปัญญาสู่สังคม”
โดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมธรรมะสัญจรเติมปัญญาสู่สังคม โดยเข้าบรรยายธรรมในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน และเสริมสร้างปัญญารู้เท่าทันปัญหาของสังคม โดยเป็นโรงเรียนจำนวน ๕โรงเรียน ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
#โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาวิทยา
#กิจกรรมธรรมะสัญจรเติมปัญญาสู่สังคม
#วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
#กล้าแกร่ง
ขอบคุณภาพกิจกรรมจากเพจ กล้าแกร่ง #กล้าแกร่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.