ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตาจิต ๒๕๖๕

แชร์ข้อมูล

ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ นี้ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
มีครูเกษียณอายุราชการจำนวน ๒ ท่าน ดังนี้
๑.นายชวลิต พรหมพร ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
๒.นายอุดมศักดิ์ ธีระกาญจน์ ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ

และ ครูที่ขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ๑ ท่าน ได้แก่
๑.คุณครูสุรศักดิ์ สุรชาติพิทักษ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ซึ่งกิจกรรมมุฑิตาจิต จะจัดขึ้น ในวัน ศุกร์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมพรหมรักษา โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา


ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตาจิต ๒๕๖๕

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น