ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อระดมทุนจัดซื้อ Smart TV ขนาด ๖๕ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและการติดตั้งประจําห้องเรียน

แชร์ข้อมูล

ตัวอย่าง แบบการติดตั้งห้องเรียน Smart TV