ตารางเรียน(สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางเรียน(สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางเรียน(สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ตารางสอน(สำหรับครู) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางสอน(สำหรับครู) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางสอน(สำหรับครู) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ตารางการใช้ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตารางการใช้ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลดตารางการใช้ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

อ่านข่าวเพิ่มเติม

สนามสอบโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาอำนวยความสะดวกโดยจัดจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร รร.

เนื่องด้วยในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาเป็นสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ทางโรงเรียนจึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบโดยให้ร้านค้าภายในโรงอาหารของทางโรงเรียนจำหน่ายอาหารให้กับผู้เข้าสอบทั้งอาหารเช้าและอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบและผู้ติดตาม

อ่านข่าวเพิ่มเติม