ต้อนรับ ผอ.หัทยา นุกอง

จัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน นางหัทยา นุกอง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

ต้อนรับ ผอ.หัทยา นุกอง อ่านข่าวเพิ่มเติม

กิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

งานสภานักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา และคณะกรรมการสภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ประพฤติตนเป็นตัวอย่าง มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวันเยาวชนแห่งชาติ

กิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 อ่านข่าวเพิ่มเติม