ตารางเรียน(สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางเรียน(สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางเรียน(สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ตารางสอน(สำหรับครู) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางสอน(สำหรับครู) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางสอน(สำหรับครู) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ตารางการใช้ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตารางการใช้ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลดตารางการใช้ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ตารางเรียน(สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางเรียน(สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตารางเรียนปรับปรุง ลงเว็บไซต์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางเรียน(สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ตารางสอน(สำหรับครู) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางสอน(สำหรับครู) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตารางสอนปรับปรุง ลงเว็บไซต์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางสอน(สำหรับครู) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ตารางการใช้ห้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตารางการใช้ห้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตารางเรียนปรับปรุง ลงเว็บไซต์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลดตารางการใช้ห้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ตารางสอนเสริมโอเน็ต ระดับชั้น ม.3, ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2562

ตารางสอนเสริมโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตารางสอนเสริมโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มังคละ ต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และคณะ เปิดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ส.บ.ม.ท. โดยนักเรียนดนตรีมังคละ นาฏศิลป์ และผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาได้รับโอกาสร่วมแสดงในพิธีเปิด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.บุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครูผู้ฝึกซ้อม ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน เมื่อ 29 สิงหาคม 2561  

อ่านข่าวเพิ่มเติม

“กิจกรรมธรรมะสัญจรเติมปัญญาสู่สังคม” โดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

“กิจกรรมธรรมะสัญจรเติมปัญญาสู่สังคม” โดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมธรรมะสัญจรเติมปัญญาสู่สังคม โดยเข้าบรรยายธรรมในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน และเสริมสร้างปัญญารู้เท่าทันปัญหาของสังคม โดยเป็นโรงเรียนจำนวน ๕โรงเรียน ในเขตจังหวัดพิษณุโลก #โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาวิทยา #กิจกรรมธรรมะสัญจรเติมปัญญาสู่สังคม #วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช #กล้าแกร่ง ขอบคุณภาพกิจกรรมจากเพจ กล้าแกร่ง #กล้าแกร่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม