ต้อนรับ ผอ.หัทยา นุกอง

จัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน นางหัทยา นุกอง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

ต้อนรับ ผอ.หัทยา นุกอง อ่านข่าวเพิ่มเติม