รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID – 19) โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชื่อเรื่อง …

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID – 19) โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ อ่านข่าวเพิ่มเติม